2017. gadā paredzamas izmaiņas apsardzes tirgū un apsardzes darbībā
Added: 12.12.2016.

2017. gadā paredzamas izmaiņas apsardzes tirgū un apsardzes darbībā
 
Ar 2017. gada 1. janvāri beidzas pārejas periods apsardzes darbības likuma 2014. gada redakcijā noteiktajām izmaiņām.

Viens no galvenajiem jaunumiem, kas stājas spēkā uz 2017. gada 1. janvāri, ir jauna licencēšanas kārtība, kas īpaši skar tos komersantus kuri nodarbojas tehniskās apsardzes pakalpojumiem, jeb trauksmes signālu saņemšanas un apstrādes un reaģēšanas, pakalpojumiem.
No nākošā gada 1. janvāra šādiem komersantiem jābūt īpaši aprīkotam un likumā noteiktajiem standartiem atbilstošam apsardzes vadības un monitoringa centram, jeb kā tas vēsturiski tiek dēvēts, centrālai apsardzes pultij.

Likumdošanā tika iestrādāti Eiropas Savienības standarti monitoringa centriem, un apsardzes komersantiem bija divu gadu pārejas periods, lai pielāgotu jaunos monitoringa centrus likuma prasībām, kā arī tos sertificētu no Valsts policijas puses. Jaunās prasības monitoringa centram, uzliek par pienākumu izbūvēt drošas telpas, ar atbilstošu sienu biezumu, bruņotām durvīm un stiklojumu, nodrošināt nepiederošu personu neiekļūšanu telpās. Tāpat arī ir prasības noteiktam sertificētu operatoru skaitam, telpu izkārtojumam, tehniskajam aprīkojumam. Īpašas prasības attiecas arī uz signālu pārraides drošību, datu uzglabāšanas arhīvu un drošību, kā arī audio un video ierakstiem. Visas šīs prasības ir vērstas uz vienu mērķi: sertificētajam komersantam jābūt spējīgam nodrošināt atbilstošu pakalpojumu, un visiem tehniskās apsardzes komersantiem ir vienādas prasības.

Līdzšinējā prakse rādīja, ka lielākā daļa apsardzes komersantu bija saņēmuši tehniskās apsardzes licences (jo tās neizvirzīja nekādas papildus prasības), kaut gan paši komersanti tehniskās apsardzes pakalpojumu pat vispār nesniedza. Tas radīja situāciju, ka ļoti daudzas apsardzes firmas darbojās kā starpnieki, iekasējot samaksu, bet neieguldot infrastruktūrā vai citos resursos, un nenesot atbildību par apsardzes pakalpojumu izpildi.

Uz 2016. gada decembra sākumu, Valsts policija ir sertificējusi aptuveni 15 apsardze komersantu, kuriem ir atbilstoši monitoringa centri, un attiecīgi tiem būs iespējas un tiesības sniegt tehniskās apsardzes pakalpojumus 2017. gadā.

Kas mainīsies pēc 2017. gada 1. janvāra? Lielākā daļa komersantu, kuri sniedza vai pat tikai bija starpnieki, apsardzes pakalpojumos, to vairs nevarēs darīt. Tas nozīmē, ka ja pat pēc 1. janvāra šādu komersantu klientu signalizācijas sistēmu signāli nonāks pie attiecīgā komersanta, tad viņu darbībām vairs nebūs likumīga pamata. Bet pats svarīgākais, bez licences sniegtu pakalpojumu saņēmējs (klients) nebauda nekādas garantijas un atbildības, ieskaitot no apdrošinātāju puses, ja notiek kāds negadījums.

Patērētājiem (klientiem) jau tagad, 2016. gada decembrī, ir jāpievērš uzmanība, ar kuru no komersantiem tas sadarbojas tehniskās apsardzes jomā. Vispareizāk ir pieprasīt no esošā apsardzes komersanta uzrādīt jauno tehniskās apsardzes licenci. Un par ja komersants apgalvo, ka ir iesniedzis dokumentus licences saņemšanai, jārēķinās ka tā ir ilglaicīga procedūra, un var būt šķēršļi šādu licenci saņemt laicīgi, tas ir līdz 1. janvārim.

Tādēļ klientiem ieteicams savlaicīgi (līdz Ziemassvētkiem) pārliecināties, vai viņa apsardzes komersantam ir jaunā licence.

Minētās izmaiņas būtiski mainīs arī apsardzes pakalpojumu tirgu un konkurenci. Pirmkārt, kā jau pieminēju, tas nostādīs visus komersantus līdzvērtīgā situācijā. Otrkārt, ne visiem ir pa spēkam vai ekonomiski izdevīgi būvēt monitoringa centrus. Jau visu 2016. gadu apsardzes komersanti apvienojas, vai nodod klientus citiem komersantiem, kā rezultātā uz 2017. gadu notiks apsardzes tirgus konsolidēšanās, un faktiski paredzams, ka tehniskās apsardzes jomā būs aptuveni 30 komersanti, starp kuriem iezīmējas izteikti lielākie tirgus līderi.
 
Raivis Terinks
SIA "Koblenz Drošība" Valdes priekšsēdētājs
News: