Kā izvēlēties piemērotāko apsardzes kompāniju
Added: 18.06.2013.

Aspekti, kuriem būtu jāpievērš uzmanība izvēloties tehniskās apsardzes pakalpojumu sniedzēju

 
Izvēloties tehniskās apsardzes pakalpojuma sniedzēju, klientam jānovērtē apsardzes firmas uzticamība un spēja izpildīt savas saistības. Uzreiz ieteicams neizvēlēties mazpazīstamas vai jaunas apsardzes firmas. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu tehnisko apsardzi, apsardzes komersantam jāveic ievērojami ieguldījumi - galvenokārt tas saistīts ar atbilstošas centrālās apsardzes pults ierīkošanu, drošas signāla pārraides iespējām, un pietiekošu mobilo grupu skaitu lai savlaicīgi reaģētu uz izsaukumiem.
 
Šeit jāpiebilst, ka pašreiz tiek veidoti grozījumi Apsardzes darbības likumā, un paredzams, ka no 2014. gada sākuma apsardzes firmām būs jāsertificē savas centrālās apsardzes pultis. Attiecīgi, klientiem jau šobrīd jābūt pārliecībai, lai viņu apsardzes firma spēs sertificēties nākošajā gadā.
 
Pēdējais faktors ir svarīgs lielākoties Rīgā vai lielākajās pilsētās, kur klientu un attiecīgi arī trauksmju skaits ir lielāks, kā arī satiksme ir intensīvāka - līdz ar to apsardzes firmai jābūt rezervei ar vairākām apsardzes grupām, kuras viena otrai var palīdzēt vai aizstāt izsaukumos uz trauksmēm.
 
Ārpus Rīgas un mazākās pilsētās, protams, jāpievērš uzmanība, lai apsardzes firmai attiecīgā teritorijā būtu mobilā grupa, vai sadarbības partneri, kas nodrošinās izbraukumus uz trauksmēm.

Mobilās grupas pastāvīga atrašanās netālu no klienta objekta ir mīts, uz ko gan nevajadzētu paļauties. Grupa jebkurā brīdī var doties uz kādu izsaukumu, un faktiski attālināties no citiem apsargājamiem objektiem. Tieši tādēļ svarīgs ir mobilo grupu skaits - spēja vienai otru aizstāt noteiktā teritorijā.

Klienti bieži vien pievērš uzmanību apsardzes firmu garantijām par mobilās grupas ierašanās laiku pēc trauksmes signāla saņemšanas. Arī šajā jautājumā, pastāv mīts, ka mobilā grupa ierodas 2 līdz 5 minūšu laikā. Faktiski Eiropā ir pieņemts nerakstīts noteikums, ka mobilai grupai vajadzētu ierasties objektā 10 minūšu laikā pilsētās, bet ārpus pilsētām - 30 minūšu laikā. Latvijā daudzi komersanti maldina klientus, solot reaģēšanas laikus 2 līdz 5 minūtes, jo praktiski tai būtu jābūt ļoti lielai veiksmei lai mobilā grupa atrastos tuvumā un sasniegtu objektu tik ātri. Arī lielākie Latvijas apsardzes komersanti ir pieņēmuši standartu, ka reaģēšanas laikam jābūt 10 minūšu robežās. Lielākās apsardzes firmas to noteikti var nodrošināt visās Latvijas lielākajās pilsētās.

Slēdzot līgumu ar apsardzes komersantu, jāpievērš uzmanība atbildībām. Ir apsardzes komersanti, kuri norāda ka atbild tikai gadījumā, ja zaudējumus sedz apdrošinātājs. Tas nav korekti, jo klientam nav iespēju pārliecināties par apdrošināšanas noteikumiem, kuros ne vienmēr ir apdrošināti visi riski, tai skaitā apsardzes komersantu kļūdas vai neizdarībās. Tāpat jāpievērš uzmanība atbildības limitiem. Ir apsardzes komersanti, kuri tehniskās apsardzes pakalpojumu līgumos norāda maksimālo atbildības limitu 10 000 vai 20 000 latu. Klientam jāizvērtē, vai šādas summas ir adekvātas. Jo, piemēram, ja apsardze nodrošina reaģēšanu uz ugunsdrošības trauksmēm, tad ja kaut kas noiet greizi un apsardzes firma kļūdās, tad iespējams, ka var nodegt dzīvoklis vai māja vai biroju ēka, un zaudējumi būs piecas vai desmit reizes lielāki.
 
Konsultē: Raivis Terinks, SIA "Koblenz Drošība" Valdes priekšsēdētājs


* Ilustrācija: http://www.sxc.hu
News: