Jaunās ugunsdrošības noteikumu prasības ventilācijas kanāliem daudzdzīvokļu mājās
Added: 23.03.2019.

Jaunās ugunsdrošības noteikumu prasības ventilācijas kanāliem daudzdzīvokļu mājās


Atgādinām, ka saskaņā ar spēkā esošajiem Ugunsdrošības noteikumiem (Ministru kabineta noteikumi Nr. 238), kopš 2019. gada 1. janvāra aizliegts daudzdzīvokļu mājās dabīgam ventilācijas kanālam (mājas kopējai ventilācijai) pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu (tvaika nosūcēju). Šī norma attiecināma uz dzīvokļiem, kuros tiek izmantota gāze (piem. gāzes plīts).


Detalizētāku informāciju varat atrast Ugunsdrošības noteikumu (spēkā kopš 01.09.2016) 89., 89.10., 516. pantos -

89. Aizliegts:
89.10. daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves;
516. Šo noteikumu 89.10. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.


Ar Ugunsdrošības noteikumiem pilnā redakcijā varat iepazīties https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi .
News: