Jaunās ugunsdrošības prasības
Added: 01.07.2017.


Informācija par jaunajām ugunsdrošības prasībām:

http://www.iem.gov.lv/lat/aktualitates/informacija_medijiem/?doc=32172
News: