Ugunsdzēšamais aparāts katrā dzīvoklī
Added: 11.04.2019.

Ugunsdzēšamais aparāts katrā dzīvoklī


Saskaņā ar spēkā esošo Ugunsdrošības noteikumu (Ministru kabineta noteikumi Nr. 238) 517. pantā  noteikto, ar  2020. gada 1. janvāri katrā dzīvoklī jānodrošina ugunsdzēšamais aparāts, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B.
Detalizētāku informāciju varat atrast Ugunsdrošības noteikumu (spēkā kopš 01.09.2016) 256., 517. pantos –
256. Viendzīvokļa objektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B.
517. Šo noteikumu 119. un 256. punkts stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
 

Detalizētāka informācija
 par ugunsdzēšamo aparātu ar dzēstspēju 21A 113B (https://www.ap-help.lv).

Ugunsdzēsības aparāta veids ir piemērots izvietošanai ārā kā arī neapsildāmās telpās, ir piemērots lietošanai dzīvokļos un automašīnā. Tas ir paredzēts, lai nodzēstu ugunsgrēkus, kuros deg cieti materiāli, (koks, papīrs u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu un degtspējīgu šķīdumu, vai kūstoši cieti priekšmeti, propāns, butāns vai citas gāzes, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V. Dzēšanas minimālais attālums ir vismaz viens metrs.

Tehniska informācija:
Pulvera daudzums - 4 kg
Aparāta svars 6.8 KG
Spiediens ~ 16 bar 
Ugunsdzēsības klase PA - 4  27A 113B C 
Darbības laiks (nepārtrauktais) - 15 sekundes 
To var izvietot gan telpās, gan ārpus tām, no -30°C līdz +60°C.  
Atbilstība: 97/23EEC;PN-EN3, CE 0062
Cena attiecīgam ugunsdzēšamajam aparātam 20,05EUR + 21% PVN par vienību.
 

Informācijas avots:
SIA "Latvijas Ugunsdrošība"
https://www.ap-help.lv
info@ap-help.lv
Tālr: +371 27706112, +371 66077112News: