Preču aizisardzības sistēmu (drošības vārtu) tehnisko rādītāju salīdzinājums
Added: 18.12.2013.


Pozīcija
RF (Nedap/Crosspoint)
Magnētiskā (Meto/Gateway)
Akustomagnētiskā (Sensormatic/WG)
Mazizmēra etiķešu deaktivācija
100 % deaktivācija, ja etiķete atrodas deaktivatora darbības zonā (15...20 cm). Deaktivatora antenu var iebūvēt praktiski visos zināmos skaneros. Skaņas signāls brīdina, ja etiķete netiek deaktivēta. Kasierim nav nepieciešams zināt, kur fiziski atrodas etiķete. RF deaktivators nav bīstams magnētiskajam ierakstam (t.sk. kredītkartei uc.)
Tikai kontakta deaktivācija. Deaktivators savietojams tikai ar ierobežotu veidu skaneriem. Nav skaņas signāla. Kasierim ir jāatrod etiķete, lai to deaktivētu. Ir neliela iespēja, ka deaktivators dzēš magnētisko ierakstu
Nav 100 % droša deaktivācija, ja etiķeti deaktivē no attāluma (t.i. kad kasierim nav jāzina, kur tā fiziski atrodas), kas var radīt trauksmi izejot caur vārtiem. 100 % droša ir tikai kontakta deaktivācija. Nav skaņas signāla. Deaktivators var izdzēst magnētisko ierakstu, ja kredītkartei ir kontakts ar deaktivatoru tā darbības brīdī
Vienreizējo etiķešu izmēri un veidi
2x6, 3x3 ... 5x8 cm. Etiķetes materiāls var būt termopapīrs, lai uz tās veikals varētu uzdrukāt cenu informāciju (piem. sveramajiem produktiem)
3x20 ... 4x50 mm. Etiķete var tikt savietota ar standarta cenu marķieriem
1x3 ... 2x4 cm. Etiķete atgādina tableti. Uz tās var tikt uzlīmēts termopapīrs ar cenu informāciju
Lietošana uz metāla virsmām
Nav iespējama
Iespējama tikai uz nemagnetizējamām virsmām
Iespējama daļēji. Etiķete uz folijas ir efektīva tikai vidēji 50 % pielietošanas gadījumu
Plastmasas etiķetes
Vairāku veidu - sākot no 10 g svara. Ir iespējamas etiķetes ar iebūvētu skaņas signalizāciju, kura nostrādā, ja tiek mēģināts ar spēku atbrīvot adatu (piem. uzlaikošanas telpās)
Parasti netiek izmantotas, bet ir iespējamas.
Plastmasas etiķetes parasti ir ar robotām adatām (Sensormatic Supertag), kuru lietošana var bojāt smalkus audumus. Ir iespējamas etiķetes ar skaņas signalizāciju.
Attālums starp antenām
1.0 ... 1.6 m papīretiķešu noteikšanai, 1.2 ... 2.0 m plastmasas etiķešu noteikšanai. Vidējais noteikšanas līmenis - 70 % standarta antenām, 90 % OID digitālas apstrādes antenām. Iespējama vairākantenu sistēma ar digitālu sinhronizāciju.
0.8 ... 1.0 m visu veidu etiķešu noteikšanai. Vidējais noteikšanas līmenis - 50 %. Nav iespējamas vairākantenu sistēmas (>4 antenām)
1.4 ... 2.2 m visu veidu etiķešu noteikšanai. Vidējais noteikšanas līmenis - 80 %. Jāņem vērā, ka palielinot distanci starp antenām virs 1.5 m tiek pārsniegts EC pieļaujamais sadzīves elektromagnētiskā starojuma lauka līmenis par 11 ... 34 dB (CEPTTR 01/04 prasība)
Krāpšanās veidi
Etiķeti var ekranēt ar metāla priekšmetu, piem., foliju
Etiķeti var ekranēt vai pat iznīcināt ar jebkuru sadzīvē izmantojamu magnētu (pat 1x1x1 cm lielu)
Etiķeti var iznīcināt ar jaudīgu magnētu, vai vienkārši iespiežot ‘’tabletes’’ virsmu
Neredzamās etiķetes
Ir iespējamas un plaši tiek pielietotas 8.2 Mhz standartā
Ir iespējamas, bet kasierim ir jāzin tās novietojums
Nav iespējamas
Viltus trauksmes
Minimālas, jo RF sistēmas (īpaši jaunākās, kuras lieto digitālās apstrādes tehnoloģiju) ir noturīgas pret apkārtējiem elektromagnētiskiem traucējumiem.
Jebkura veida elektromagnētiskais lauks var iespaidot sistēmas darbu - radot viltus trauksmes vai pazeminot etiķešu noteikšanas līmeni
Biežas viltus trauksmes, ko rada sveši elektromagnētiskie lauki 9 ... 135 kHz frekvenču joslā (piem., ieslēdzot vai izslēdzot tuvu esošu mazjaudas transformatoru), kā arī tuvu esošas citas AM sistēmas
Īpaši produkti
Pārnēsājamais detektors, ko var lietot veikala drošības dienests pārbaudot trauksmi radījušo pircēju, fiziski neatverot tā apģērbu vai tirgussomu.
Pārnēsājamais detektors nav iespējams
Pārnēsājamais detektors ir iespējams
Folijas un EAS detekcija vienā antenā
Iespējama jaunākajām Nedap sistēmām
Nav iespējama
Nav iespējama
Vienantenu sistēma
Ir iespējama (Pulse listen tehnoloģija)
Nav iespējama
Ir iespējama


Ints Indriksons
SIA "Tips INT" Valdes loceklis
News: