Tehniskā apsardze – drošība saimniekam un problēma zaglim
Added: 12.09.2013.

Tehniskā apsardze – drošība saimniekam un problēma zaglim

Izvēloties tehniskās apsardzes pakalpojuma sniedzēju, klientam vēlams rūpīgi izpētīt līguma noteikumus un izlemt par labu kvalitatīvākajam un atbildīgākajam piedāvājumam.

Apsardzes kompānijas nodrošināta tehniskā apsardze nozīmē, ka klienta mājokli, veikalu, biroju vai jebkādu citu objektu sargā nevis cilvēks, bet drošības sistēmas – apsardzes signalizācijas, ugunsdrošības signalizācijas, ūdens noplūdes iekārtas, videonovērošanas sistēma un citas. Tehniskās apsardzes ierīkošana sākas ar profesionālu konsultāciju, kam seko drošības sistēmu uzstādīšana, lai nodrošinātu objekta drošību jebkurā diennakts stundā. Trauksmes gadījumā signālu saņem apsardzes kompānija, kas uz objektu nosūta Mobilo grupu pārbaudīt trauksmes cēloņus.

Tehniskajai apsardzei ir vairākas priekšrocības. Visupirms – preventīvā funkcija. Zaglis, kas izvēlas objektu nejauši, noteikti ies garām tādam, kam ir tehniskā apsardze. Tādēļ zināmu aizsardzības funkciju pilda jau uzlīme, ka šis objekts tiek apsargāts un/vai te tiek veikta videonovērošana. GRIFS AG pieredze rāda, ka dažkārt kompānijas uzlīmi uz savu mājokļu vārtiem vai durvīm izvieto arī personas, ar ko līgumi par apsardzes pakalpojumu nav noslēgti.

Ja apsardzes uzlīme ir, apņēmīgāks zaglis var pārliecināties un izpētīt, vai un kāda tehniskā apsardze ir telpās, kas viņu interesē: piemēram, vai tā sākas jau ar sētu, ar mājokļa logiem, durvīm utt.. Tāpat zaglis var izvērtēt, cik droša ir apsardzes sistēma un kā strādā kompānija, kas objektā nodrošina tehnisko apsardzi. Piemēram, zaglis var radīt viltus trauksmi, lai izvērtētu, cik ātri ieradīsies apsardze un tā aprēķinātu, cik laika viņam varētu būt noziedzīgajām darbībām. Ja laika izrādās ļoti maz – šis objekts ir pārāk riskants mērķis.
Tieši tāda ir tehniskās apsardzes būtība: vispirms brīdināt zagli, ka viņa atnākšanai te ir gatavi. Ja tomēr zādzību nolemts veikt, tad dot zaglim iespējami mazāk laika, tā maksimāli samazinot klienta zaudējumus, un notvert to.

Kad klients ir izlēmis, ka viņam vajadzīgs tehniskās apsardzes pakalpojums, jāizvēlas apsardzes kompānija. Tas var izrādīties daudz grūtāks uzdevums nekā sākotnēji šķiet. Tādēļ – padomi klientam soli pa solim.
  • Vispirms jānoskaidro, kādas apsardzes kompānijas piedāvā tehniskās apsardzes pakalpojumu teritorijā, kur atrodas konkrētais objekts. Jāapzina tuvinieku, paziņu pieredze, jānoskaidro, kādus apsardzes pakalpojumus izmanto tuvējās ēkās vai telpās, kādi ir līgumu nosacījumi un pakalpojuma kvalitāte.
  • Jo plašāks ir piedāvājums, jo rūpīgāk jāizvēlas piemērotākais pakalpojuma sniedzējs. Nevajag akli noticēt visam, ko stāsta uzņēmuma pārdošanas menedžeris. Galu galā: viņa mērķis ir atrast jaunu klientu – vienu no daudziem. Savukārt klienta mērķis ir atrast labu pakalpojuma sniedzēju – īsto un vienīgo.
  • Lai neapjuktu piedāvājumu klāstā, jāizveido jautājumu saraksts, katrai atbildei prasot pierādījumus, nevis tikai tukšus apliecinājumus vārdos. Ja apsardzes kompānijai būs svarīgs jauns klients, tai nebūs problēmu parādīt visu, ko vien klients prasīs.
Jautājumi, izvēloties tehniskās apsardzes pakalpojumu.
Kāda ir pakalpojuma piedāvātāja pieredze?
Noskaidrojiet – būsiet trešais vai trīstūkstošais kompānijas klients. Labāk izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, kam ir vērā ņemama pieredze. Protams, tirgū jāļauj ienākt arī jauniem spēlētājiem, tomēr tas nedrīkst notikt uz klienta un viņa drošības rēķina. Jaunienācējiem klientu ieguvei jāspēj piedāvāt īpaši izdevīgi un kvalitatīvi piedāvājumi, kas būtu vilinošāki un pārliecinošāki par jau esošajiem.

Kādi ir līguma slēgšanas un laušanas nosacījumi?
Nevajag parakstīt līgumu tūlīt un tepat, ļaujoties emocijām. Līgums noteikti jāizlasa, jāsalīdzina ar citu kompāniju piedāvājumiem un rūpīgi jāpārdomā, pirms piekrist negrozītiem pakalpojuma sniedzēja izstrādātiem līguma nosacījumiem. Visrūpīgāk jāizlasa teksts, kas rakstīts sīkākajiem burtiem un īpaša vērība jāvelta tekstam par līguma laušanas nosacījumiem. Kad un vai klientam būs iespēja atteikties no pakalpojuma? Vai nebūs jāmaksā soda nauda par līguma pārtraukšanu?

Kādi ir objekta signalizācijas ierīču lietošanas un/vai īpašumtiesību noteikumi?
Lai pievilinātu jaunus klientus, apsardzes kompānijas mēdz izmantot iedarbīgus reklāmas saukļus, piemēram, sludinot, ka par objektā izvietojamajām signalizācijas ierīcēm nekas nav jāmaksā. Neuzķerieties uz šī āķa! Neviena apsardzes kompānija neko nedāvina. Vai gadījumā ik mēnesi nebūs jāmaksā par ierīču nomu? Un vai pēc noteikta laika ierīces no kompānijas klients būs izpircis, vai arī tās joprojām būs kompānijas īpašums? Uz cik ilgu laiku līgums jāslēdz? Vai arī šajā gadījumā būs iespējams no pakalpojuma atteikties, nemaksājot sodu?

Kas gādās par signalizācijas sistēmas tehnisko kārtību?
Vai apsardzes kompānija nodrošinās signalizācijas sistēmu apkalpošanu garantijas laikā un kas notiks, kad iekārtu garantijas laiks beigsies? Vai tā spēs nodrošināt tehniķa ierašanos 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, jo, ja dodaties, piemēram, ceļojumā un nevarat ieslēgt signalizāciju, šis jautājums būs īpaši aktuāls.

Cik ilgā laikā pēc trauksmes signāla saņemšanas objektā ieradīsies apsardze?
Šis ir ļoti būtisks jautājums. Drošības kompānija GRIFS AG vēl dažus gadus atpakaļ solīja apsardzes objektā ierasties līdz 9 minūtēm pēc trauksmes signāla saņemšanas, bet nu šis laiks samazināts līdz 7 minūtēm.  Ir apsardzes kompānijas, kas piedāvā vēl ātrāku reaģēšanas laiku, bet vai šie solījumi ir reāli izpildāmi? Protams, katra zaglim atņemtā minūte ir ļoti vērtīga, tomēr solījumi jāizvērtē reāli. Vēlams noskaidrot, cik tālu no apsargājamā objekta atrodas apsardzes kompānijas automašīna, kas reaģēs uz izsaukumu. Jārēķina: cik tālu no tās vietas atrodas objekts un vai ir iespējams uz to ierasties dažu minūšu laikā? Kur atrodas apsardzes kompānijas nākamā automašīna, kam būs jāreaģē uz objektu, ja tuvākā būs devusies citā izsaukumā? Protams, var būt apstākļi, kad apsardzes kompānija patiešām nespēj ierasties objektā norādītajā laikā, jo, piemēram, sākas vētra, kas pāri ceļam nogāž neskaitāmus kokus. Šis varētu būt kavēšanās attaisnojums. Bet tāds nevar būt, teiksim, mēnešiem ilgstošs ceļa remonts, jo ar šādiem apstākļiem apsardzes kompānijai tomēr būtu jārēķinās. Katrā ziņā – ikviens gadījums, kad apsardze objektā neierodas laikā, jāizvērtē atsevišķi.

Kā strīdus gadījumā apsardzes kompānija spēs pierādīt, ka objektā ir ieradušies laikā?
Pieņemsim, ka objektā notiek ielaušanās, bet apsardzes kompānija neierodas notikuma vietā laikus – solīto piecu minūšu vietā zaglim tiek dotas 15 minūtes. Visticamāk, apsardzes kompānija teiks – nē, mēs bijām laikā: piecās minūtēs un vienā sekundē. Kā pakalpojuma sniedzējs spēs pierādīt operativitāti atbilstoši līguma nosacījumiem? Vai un kā varēs pārbaudīt, cikos reģistrēts trauksmes zvans? Vai būs pieejami ieraksti sarunām apsardzes pults telpā, pa telefonu un rācijām? Vai apsardzes kompānija izmanto GPS iekārtas, kas fiksē, kad un no kurienes izbrauc un kad un kur nonāk apsardzes automašīna? Vai varēs par notikušo pārliecināties, aplūkojot videoierakstus, kas pierāda, ka apsardzes automašīna bija atbraukusi tieši uz klienta objektu, ieradās laikā un apsardzes darbinieks pārbaudīja objektu, nevis tikai atbrauca un aizbrauca? Jāpievērš uzmanība pierādījumu ticamībai. Ja tās ir Excel programmā veidotas tabulas vai kas tamlīdzīgs – nevajag ļaut sevi mānīt, jo tādas atskaites ar vajadzīgajiem ierakstiem var sagatavot pat skolnieks.

Vai  būs iespēja pārlūkot sava objekta tehniskās apsardzes notikumu arhīvu?
Modernās apsardzes kompānijas piedāvā klientam iespēju datorā piekļūt sava objekta tehniskās apsardzes notikumu arhīvam: kad atskanēja trauksmes signāls, vai un kad ieradās apsardze utt..

Kompānija pati sniedz apsardzes pakalpojumu vai pilda tikai starpnieka funkciju?
Ir apsardzes kompānijas, kas slēdz līgumus ar klientiem, bet pakalpojumu pērk no citām kompānijām. Klientam jāzina, ka tad viņš papildus tiešajai apsardzei maksā arī par starpniecības pakalpojumiem, turklāt parasti šādos gadījumos palielinās reaģēšanas laiks un ir sarežģītāka komunikācija ar pakalpojuma sniedzēju.

Kāda ir darbinieku profesionalitāte, tehniskais aprīkojums, speclīdzekļi?
Par  iespējamo pakalpojuma sniedzēju jāpalasa klientu atsauksmes, jāpavēro, ar kādām automašīnām tiek braukts izsaukumos un kritiski jānovērtē arī paši apsargi. Ko viņi dara, gaidot izsaukumu uz objektu? Guļ zālītē pie automašīnas, spēlē spēlītes mobilajā telefonā, lasa mežā sēnes? Jānovērtē, vai kritiskā situācijā apsargs, ieraugot objektā zagli, varēs pārlēkt pār sētu? Jāpainteresējas, ar kādu aprīkojumu apsargs dodas uz objektu: vai tie ir nopietni drošības līdzekļi.

Kā tiek nodrošināts pakalpojums, ja apsardzes pultī rodas elektroenerģijas piegādes traucējumi?
Sprieguma uzturētājs jeb UPS dod tikai īslaicīgu risinājumu - tas nav nopietns nodrošinājums. Vai apsardzes kompānijai ir strāvas ģenerators, kas nodrošinātu ilglaicīgu apsardzes pults darbību arī tad, ja nebūs elektrības.

Vai kompānijai ir rezerves apsardzes pults?
Kas notiek, ja apsardzes kompānijai kāda iemesla dēļ pēkšņi jāpamet telpas, kurās atrodas apsardzes pults? Piemēram, tur notiek ugunsgrēks. Vai šādā gadījumā visi tehniskās apsardzes objekti paliek bez apsardzes? Zagļi to noteikti uzzinās ļoti ātri. Vai apsardzes kompānijai ir rezerves telpas ar rezerves apsardzes pulti, kur operatīvi un nemainīgā kvalitātē turpināt darbu?

Kā apsardzes kompānija komunicē ar klientu?
Pieņemsim, ka objektā ielauzušies zagļi. Atskan trauksmes signāls. Vai apsardzes kompānija dosies uz objektu jebkurā gadījumā, vai arī sazināsies ar klientu, lai vispirms pajautātu, kas noticis? Pieņemsim: zagļi klientam liek apliecināt, ka viss kārtībā un apsardze var uz objektu nebraukt. Kā apsardze pārliecināsies, ka klients runā patiesību? Vai klientam tiks dota kāda īpaša parole, kas nozīmēs, ka noticis kas slikts? Jāpārliecinās, vai apsardzes kompānija reāli izmanto paroļu datu bāzi.

Kādā mērā apsardzes uzņēmums ir apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību?
Apsardzes biznesa normatīvais regulējums paredz, ka kompānijām jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība. Cik liela ir viena apdrošināšanas gadījuma prēmija? Respektīvi: ja klients cieš zaudējumus apsardzes kompānijas vainas dēļ, uz kāda apmēra kompensāciju viņš var cerēt? Kompensācijas apmērs jānovērtē kritiski un atbilstoši vērtībām objektā, kam tiek izvēlēta tehniskā apsardze. Ja apdrošināšanas prēmija ir ļoti augsta, iespējams, kompānijas piedāvātais pakalpojumus ir dārgāks nekā tur, kur apdrošināšanas prēmija ir mazāka. Jāizvēlas optimālais variants. Turklāt jāielāgo, ka apsardzes kompānija par zaudējumiem klientam, kas radušies tās vainas dēļ, atbild arī ar savu kapitālu. Tādēļ vērts salīdzināt vairāku apsardzes kompāniju pamatkapitālu – vienai tie ir 500 000, citai – 2000 latu. Vai vajadzības gadījumā abas būs vienlīdz spējīgas segt klienta zaudējumus?

Gādājiet par savu drošību, jautājiet un izvēlaties labāko tehniskās apsardzes pakalpojumu!

Konsultē:
Roberts Lukss, Drošības kompānijas GRIFS AG Tehniskā departamenta direktors
Guntis Pastors, Drošības kompānijas GRIFS AG apsardzes departamenta direktors


 
Papildu informācija:
Inese Artemjeva
GRIFS AG iekšējās un ārējās komunikācijas speciāliste
inese.artemjeva@grifsag.lv, 67813710
 
News: