Iespēja izvēlēties apsardzes pakalpojumu
Pievienots: 15.10.2014.

Iespēja izvēlēties apsardzes pakalpojumu

 
Pašlaik Latvijā  darbojas vairāk kā 500 licencēto apsardzes uzņēmumu, kas pēc būtības nozīmē, ka klientam izvēle ir pietiekami plaša, taču reāli ne vienmēr tiešām izvēle ir? Šoreiz vēlējāmies vērst uzmanību uz klienta iespējām izvēlēties apsardzes pakalpojumu sniedzēju tirdzniecības centros un „mazpilsētās”.
 
Praksē tirdzniecības centros apsardzes pakalpojumu nodrošina viena apsardzes kompānija, kas attiecīgi nozīmē, ka arī nomniekiem jāizvēlas šī apsardzes kompānija ar tās piedāvāto pakalpojuma cenu, jo citu pakalpojumu sniedzēju, piemēram, tirdzniecības centrs neakceptē, vai arī esošā apsardzes firma vienkārši neielaiž centrā citas apsardzes kompānijas apsekot konkrēto objektu.
 
Vai šāda situācija nav pretrunā ar esošo tiesisko regulējumu, jo būtībā tiek ierobežotas iespējas izvēlēties pakalpojumu? Kā rīkoties šādā situācijā?
 
Jūsu norādītajā situācijā ir nošķirami divi gadījumi:
1) ierobežojumus telpu iznomātājam nosaka tirdzniecības centra pārvaldītājs. Ja tā, tad iespējami divi varianti, kā tas noticis:

  • cits apsardzes pakalpojuma sniedzējs tirdzniecības centrā (TC) netiek ielaists TC pārvaldītāja izvēlētu apsvērumu dēļ, t.i., TC vienpusējas rīcības rezultātā. Tā kā visticamāk neviens TC un tā pārvaldītājs neatrodas dominējošā stāvoklī, jo apsardzes kompānijām ir iespējas savus pakalpojumus sniegt arī daudziem citiem klientiem, TC pārvaldītājs var izvēlēties sadarbības partnerus, kas TC vai tā nomniekiem nodrošinās pakalpojumus. Attiecīgi šajā variantā konkurences tiesību pārkāpums nav noticis. Turklāt pat tad, ja uzņēmums atrodas dominējošā stāvoklī, tam ir atļauts atteikt sadarbību, ja šādam atteikumam ir objektīvi attaisnots iemesls, kas ir pārbaudāms, vērtējot katra konkrētā gadījuma apstākļus.
     
  • cits apsardzes pakalpojuma sniedzējs TC netiek ielaists, jo šādu ierobežojumu paredz TC pārvaldītāja un apsardzes uzņēmuma vienošanās, t.i., divpusējas rīcības rezultātā. Šajā variantā, ja ierobežojums izvēlēties savu apsardzes pakalpojumu sniedzēju izriet no TC pārvaldītāja un esošā apsardzes pakalpojumu sniedzēja vienošanās noteikumiem, jāvērtē ne vien atbilstība Konkurences likumam, bet arī tirgus apstākļiem. Piemēram, ja nekonkurēšanas pienākuma rezultātā apsardzes pakalpojumu tirgus netiek noslēgts būtiskā apjomā (vismaz 30% un vairāk rezervēti vienai apsardzes pakalpojumu kompānijai) un tirgū, neskatoties uz šādu vienošanos, pastāv efektīva konkurence, šādas vienošanās noslēgšana nerada konkurences tiesību pārkāpumu. T.i., ja arī atsevišķi TC pārvaldītāji ir noslēguši šādas vienošanās, tas neliedz citām apsardzes kompānijām sniegt pakalpojumus citiem klientiem ārpus šī TC, kā arī, izbeidzoties esošās apsardzes kompānijas līgumam ar TC pārvaldītāju, piedāvāt TC pārvaldītājam labākus sadarbības noteikumus, izkonkurējot esošo pakalpojumu sniedzēju. Tādējādi redzams, ka arī šādā variantā, visticamāk konkurences tiesības nav pārkāptas.
2) ierobežojumus nosaka apsardzes uzņēmums. Šajā gadījumā jautājums jārisina, sazinoties ar TC pārvaldītāju, jo, iespējams, esošā apsardzes firma rīkojas vienpersoniski, nevēloties TC ielaist konkurentu. Šāds gadījums nav pakļauts konkurences tiesību regulējumam.
 
Jāteic, ka vienas apsardzes pakalpojuma sniedzēja darbība vienā TC varētu būt praktiski izskaidrojama no drošības viedokļa. Piemēram, ja par katra veikala drošību rūpējas dažādas apsardzes kompānijas, zādzības gadījumā ļaundara notveršana var tikt apgrūtināta. Tādējādi, izvairoties no iespējama haosa, TC īpašnieks varētu būt ieinteresēts sadarbībā ar vienu apsardzes kompāniju.

Jāpiemin, ka līdz šim Konkurences padome nav saņēmusi sūdzības par konkurences kropļojumiem šajā tirgū un attiecīgi arī nav padziļināti pētījusi tirdzniecības centu pārvaldītāju izvirzītos noteikumus telpu nomniekiem attiecībā uz apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu.
 
Ja runājam par mazpilsētām, kur piemēram atrodas viena apsardzes mašīna, kas nozīmē, ka klientam vai nu jāizvēlas vienīgais esošais pakalpojumu sniedzējs, vai arī jebkurš cits, kuram pakalpojumu tik un tā nodrošinās konkrētā kompānija, kas vienīgā to var nodrošināt konkrētajā pilsētā.
 
Vai apsardzes komersants, izmantojot to ka ir vienīgais pakalpojuma sniedzējs konkrētajā reģionā var noteikt pakalpojuma cenu, kas vairakkārt pārsniedz līdzvērtīga pakalpojuma cenu citās pilsētās, kur iespējams izvēlēties alternatīvu?
 
Brīvas un godīgas konkurences apstākļos uzņēmēji individuāli lemj gan par biznesa stratēģiju, gan par teritoriju, kurā sniegt savus pakalpojumus, gan arī par savu cenu politiku. Tādējādi, pakļaujoties konkurences spiedienam, komersants par pakalpojumiem ir tiesīgs piemērot tādu samaksu, ar kādu tirgū saredz peļņas iespējas.

Respektīvi, kamēr patērētājiem tirgū pastāv iespējas izvēlēties alternatīvas, individuāla cenu noteikšana nav pārkāpums. Papildus ir jāņem vērā, ka ienākšanas barjeras pakalpojumu sniegšanā kādā mazpilsētā, izmantojot automašīnu, nav augstas (t.i., pakalpojumu sniedzējiem ir viegli uzsākt darbību jaunā vietā), tāpēc esošie uzņēmumi nevar piemērot nesamērīgas cenas, jo tas veicinātu citu uzņēmumu ienākšanu tirgū.

Ja klienti reģionos izjūt konkrēto pakalpojumu sniedzēju trūkumu, Konkurences padome iesaka uzrunāt pakalpojumu sniedzējus no citiem reģioniem, kas, saredzot jaunas tirgus nišas, varētu izlemt uzsākt komercdarbību konkrētajā reģionā, tādējādi radot konkurences spiedienu tiem uzņēmējiem, kas teritorijā jau darbojas. Savukārt gadījumos, ja patērētājam bez objektīvi attaisnojoša iemesla tiek atteikts, aicinām par to ziņot Konkurences padomē, jo tas varētu liecināt par tādiem smagiem konkurences tiesību pārkāpumiem kā tirgus sadale.
 
Atbildi sniedz: Māris Spička
Konkurences padomes Juridiskā departamenta direktors
Aktualitātes: